.

SAYFAYI KAPAT

''Döner talaş gübre yem maden ve kimyasal kurutma fırınları ''

Bu fırınlarda enerji olarak sıvı veya gaz yakıtları  vE   elektirik  kullanılabilmektedir. Homojen ısı kontrolü ile düzgün ısı daha lımı  ve  nem alma prosesi sayesinde yüksek verimli kurutma sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner fırınlar tasarlanırken müşterimizin arsa konumu, kapasite ihtiyacı, tane boyutu ve yapısı göz önüne alınarak kullanılacak makineler ve dizayn edilir. fırın üniteleri, besleme bunkeri, bandı, brülör, cehennemlik, karışım bölgesi, giriş-çıkış davlumbazları, hava kanalları, siklon, fırın sistem jet filtresi, sistem fanınından oluşmaktadır. fırın 10 mm 0.1 mm. tane boyutunda olan maddeleri , istenilen nem miktarına düşürülür . Fırın ünitesinin ilk ekipmanı olan besleme bunkeri sayesinde fırınına beslenecek olan ürünün saatteki kapasitesi ayarlanarak fırına beslenen ürünün miktarı sabit tutulur. Brülör ve cehennemlik sayesinde sisteme mevcut gerekli ısı üretilerek oransal kontrol sayesinde gerekli yakıt ve hava miktarının kontrolü sağlanmaktadır. Fırın içerisinde özel olarak tasarlanan kanat sistemi ile ürünün hem harmanlanması hem de fırın hattı boyunca ilerlenmesi sağlanmaktadır. Sistem fanı sayesinde sıcak hava ile ürün temasını artırarak verime katkı sağlanmaktadır. Fırın siklon ve jet pulse filtresi sayesinde sistemde hava akış yolu ile ilerleyen mikronize ürünler (maks. 50 g/Nm3) sisteme geri kazandırılmaktadır. Fırınlarımız yapılan mühendislik hesaplamalarına göre üretilir. Fırın boy, çap, uzunluk, gerekli hava miktarı filtrasyon alanı ve içyapısı ise ürün cinsi, tane boyutu, besleme kapasitesine göre dizayn edilir. Ringler, galeler ve dişliler, fırının dolu yüküne göre farklılık gösterir. Bunlar döküm yapıldıktan sonra tezgâhlarda işlenip ısıl işlemde uygun sertliğe getirilir.
Kum, çakıl, taş gibi ıslak malzemelerin ısı verilerek kurutulmasını sağlar. Kurutma fırını aşağıdaki ekipmanlardan oluşmaktadır:
•    Ürünün fırına girdiği bölüm, döner gövde, ürün çıkış bölümü ve şaseden oluşan makine gövde grubu;
•    Redüktör dişli mekanizması;
•    Malzemeyi kurutmak için fırına ateşlemeyi sağlayan cehennemlik-brülör grubu.


Özellikleri:
•    bazı fırınlarda Çift kazanlı kurutma soğutmalı fırın iç içe iki kazandan oluşmasından dolayı daha küçük boylarda daha yüksek verim elde edilir.
•    Fırın içindeki kanatlar kanalıyla ürün fırın içinde hareket eder, kanatlarda aşınmadan kaynaklı yıpranmalar kanatlar vasıtasıyla neredeyse sıfıra indirilir.
•    Kullanılan siklon ve filtre vasıtasıyla zararlı gaz emişi esnasında gaz içinde bulunan katı parçacıklar siklon bunkerinde ve filtre bunkerinde tutulur ve bunkerde toplanan bu ürünler, bir konveyör veya helezon vasıtasıyla sisteme tekrar geri kazandırılır ve böylece üretim verimliliği artırılır.
•    Fırın ve siklon baca klapesi ile filtre hava emiş miktarı ayarlanmaktadır. Bu sayede fırın ısı verimi değişik besleme ve ürün nem değerleri için en yüksek değerde stabil kalabilecek şekilde optimize edilebilmektedir.
•    Cehennemlik tasarımındaki yenilikler sayesinde yanma verimi artırılmıştır.
•    Oransal kontrollü brülör vasıtasıyla alev boyu, fırın çıkışına konulan termokuplelerden gelen sıcaklık verilerine paralel olarak otomasyon siste-minde parametrik olarak ayarlanabilmektedir

Çalışma Prensibi
Yaş veya nemli ürünlerin belirli bir ısıya getirilip sahip oldukları nemin alınmasında kullanılır. Malzeme beslenmesinden önce fırın çalıştırılır. Brülör açılır. Baca ısısı 200°C’ye gelene kadar malzeme verilmez. Baca ısısı, 200°C’ye gelince malzeme beslenmeye başlanır. Kurutma işleminin yerine getirilmesi için malzeme ilk önce iç tambur içerisinde döndürülür. Malzeme sonrasında tambur sonunda yer alan kanallardan dıştaki tambura, oradan da bacaya dökülür ve ürün çıkışı fırından sonraki hatta taşınır.
Fırın çıkışında ürünün ısısını ölçen termokupl vardır. Buradan ürünün ısısı ayarlanır.
Fırın iç içe iki tamburdan oluşmaktadır. İç ve dış tamburda Hardox yapraklar vasıtasıyla ürün taşınır. Malzeme, tambur içindeki sağ ve sol olarak konulmuş helezon yaprakları vasıtasıyla transfer edilir. Fırın iç tamburuna dökülen yaş ürün, Hardox kanatlar vasıtasıyla ileriye doğru hareket eder. İç tambur sonundaki pencerelerden dış tambura dökülen malzeme, Hardox kanatlar vasıtasıyla geriye doğru gelmeye başlar. Dış tamburdan geri gelen yüksek sıcaklıktaki ürün bu esnada soğumaya başlar.
Daha küçük boylarda daha iyi kurutma ve soğuma verimi elde edilmiş olur. Dış tamburdan geri gelen ürün döküş ağzından fırın dışına taşınır. Kuruyan ve soğuyan ürün, bir konveyör veya helezon vasıtasıyla fırından alınıp bir başka yere transfer edilir.
 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

CELİK GRANÜR KURUTMA FIRINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYFAYI KAPAT

Copyright © 2017 Desan makina